Tips och råd

____________

Har du några frågor?

Telefon: 0706092969
Mail: info@hjalpmedelsbolaget.com

Fritt val av hjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel är ett alternativt sätt att få hjälpmedel. Det syftar till att öka brukares inflytande vid val av hjälpmedel. Vid ordinarie förskrivning lånar brukaren hjälpmedel, vid fritt val av hjälpmedel köper man ett hjälpmedel med hjälp av en rekvisition från regionen.

Möjligheten till fritt val av hjälpmedel finns i Region Stockholm, Kronoberg och Skåne för vissa hjälpmedel inom området rörelse, syn och hörsel. Hänsyn ska tas till behovets varaktighet vid bedömning av fritt val av hjälpmedel. Ordinarie regelverk gäller vid förskrivning av fritt val av hjälpmedel.

Rekvisition på hjälpmedel

Förskrivare och brukare kommer överens om att tillämpa fritt val av hjälpmedel. Brukaren får då en rekvisition på det hjälpmedel som brukaren har behov av och får införskaffa det själv. Brukaren blir då ägare av detta hjälpmedel och ansvarar för dess inköp, hantering och skötsel.

Mer info:

Region Stockholm - Tryck här

Region Kronoberg - Tryck här

Region Skåne - Tryck här

Du är också välkommen att kontakta oss vid frågor eller om du behöver hjälp med din rekvisition.

Anneli Danielsson - 0706092969 eller info@hjalpmedelsbolaget.com

 

Fonder och stiftelser

Ansöka om ekonomiskt bidrag från fonder och stiftelser för inköp av hjälpmedel.

Det finns många fonder och stiftelser där man som funktionshindrad kan söka ekonomiskt bidrag och stöd för köp av hjälpmedel.

Att söka bidrag i en fond eller stiftelse kan vara ett bra alternativ om du är i behov av ett hjälpmedel, men inte kan få det förskrivet av din region/landsting eller kommun, samt inte har möjlighet att köpa det för egna medel. Vissa hjälpmedel kan också om du har beviljats assistansersättning klassas som ett arbetstekniskt hjälpmedel för dina personliga assistenter och kan då vara något som deras arbetsgivare kan bekosta.

Du kan söka ekonomisk hjälp i en fond/stiftelse för att kunna köpa både stora och små hjälpmedel exempelvis en hopfällbar reseelrullstol, mobil lift, överförflyttnings hjälpmedel, bäddmadrass, vridplatta, ramper, mm.

Det finns ett stort antal fonder/stiftelser som ger bidrag vid köp av hjälpmedel. Alla fonder har olika tillvägagångssätt när det gäller ansökan, men det vanligaste är att du skickar in en beskrivning om dig själv och dina behov.

Se det som att du skall motivera varför just du skall få hjälp och bidrag från fonden/stiftelsen. Din motivering bedöms sedan och man brukar kunna få ett svar inom några veckor. Vi råder dig att läsa respektive fonds anvisningar noga då alla fonder och stiftelser har olika krav och ansökningsprocedur. Vissa vänder sig bara till specifika grupper av sökande, andra har vissa specifika ansökningsperioder under året etc.

Tänk också på att du för det mesta måste ha ett intyg från din läkare som styrker ditt funktionshinder och behov av hjälpmedlet. Det finns inga speciella fonder för köp av ett specifikt hjälpmedel, utan de flesta är generellt inriktade på hjälpmedel.

Exempel på fonder och stiftelser.

Här har vi listat länkar till några olika fonder/stiftelser som vi känner till. Fler kan du hitta i fondboken och om du söker i allmänhet på nätet.


Klicka på länkarna för mer information.

 • Anérstiftelsen– Hjälp till organisationer som stödjer enskilda och behövande personer.


 • Arvsfonden– Stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som vill utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.

 

 

 

 • Föreningen FVO– Förening som delar ut bidrag till personer med låg inkomst, främst till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer.

 

 • Jerringfonden– Delar ut anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov.

 

 • Hopptimiststiftelsen– Hjälpmedelsstöd för funktionshindrade. Alla som på grund av ett funktionshinder behöver stöd av hjälpmedel för att klara sin vardag.


 

 • Kungafonden– Ekonomiskt stöd till personer som drabbats av sjukdom eller skada vid tjänstgöring inom eller i samband med totalförsvaret, räddningstjänsten och verksamhet inom Polisen, Kustbevakningen samt Tullverket.

 

 • Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse– Delar ut bidrag till handikappade barn och ungdomar, företrädelsevis till dem med CP-skada. Delar även ut bidrag till föreningar och för forskning med samma inriktning.

 

 • Norrbacka-Eugeniastiftelsen– Anslag till enskilda personer med rörelsehinder, organisationer och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.

  

 

 

 

 

 


 • Bidragsstiftelsen från DHR– Du som kan ansöka om bidrag från Bidragsstiftelsen har ett betydande rörelsehinder som inte har sin grund i en utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser.

 

 • Ragnhild Frykbergs Stiftelse– Stiftelsen skall främja ungdomars utbildning samt vård av behövande ålderstigna sjuka och lytta, oberoende av ras och kön.

 

 

 • Nils Ohlssons Stiftelse– Stiftelsen ska främja utbildning av barn och ungdomar som är bosatta i Sverige och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador.

 

 

 

 • Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond– Stiftelsen stödjer barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Anslag lämnas till enskilda personer, handikapporganisationer och för forskning.

 

 

 

 • Stiftelsen Sävstaholm– Bidrag lämnas till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning och mera.

 

 • Stiftelsen Tysta Skolan– Stödjer habiliterande och rehabiliterade verksamheter för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning.

 

 

 

 

 • Änggårdsstiftelsen– Stiftelsen ska underlätta för fysiskt funktionshindrade människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Bidrag lämnas också till forskning.

 

 • Personskadeförbundet RTP– Stöd och hjälp till personer som skadats i en trafikolycka och fått en betydande funktionsnedsättning.

 

 

 • Pro Patria– Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. 

Kontakt

Telefon: 0706092969
Mail: info@hjalpmedelsbolaget.com

Adress - kontor
Hjälpmedelsbolaget i Norden AB
Gudmundvägen 2
182 69 Djursholm